Label:

usawatun hasanah


      Pengertian Uswatun Hasanah

Secara terminologi, kata al – uswah berarti orang yang ditiru, bentuk jamaknya adalah usan . Sedangkan hasanah berarti baik. Dengan demikian uswatun hasanah adalah contoh yang baik, kebaikan yang ditiru, contoh indentifikasi, suri tauladan atau keteladanan.
Definisi uswatun hasanah dalam Al –Qur’an dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah : 4 dan 6 yang artinya :
sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang – orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata pada kaum mereka : “sesungguhnya kami berlepas diri daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama – lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya , “sesungguhnya aku kan memohonkan ampunan bagi kamu dan tiada dapat menolak sedikitpun dari siksaan Allah’’, Ibrahim Ibrahim berkata : “ ya tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami kembali(: 4)”
Sesungguhnya pada mereka itu ( Ibrahim dan umatnya ) ada teladan yang baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barangsiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji (:6)”
Makna uswah dalam surat diatas adalah menunjukkan suri tauladan Nabi Ibrahim untuk dijadikan contoh. Agama yang dibangkitkan kembali oleh Nabi Muhammad SAW ialah agama hanifan musliman, yang bertujuan lurus kepada Allah disertai penyerahan diri. Dalam perjuangan beliau menegakkan agma Allah tidaklah pula kurang dari hambatan, rintangan dan halangan yang beliau temui dengan kaumnya, namun segala gangguan itu tidaklah membuat beliau beranjak dari pendirian.

0 komentar:

Post a Comment